Personregister ( - M)


, Andreas () Ansedel Ansedel
, Erik () Ansedel
, Hans () Ansedel
Andersdotter, Anna (1747-1785) Ansedel
Andersdotter, Maria (1791-1808) Ansedel Ansedel
Andersson, Emmy Hertis Charlott (1925-1997) Ansedel
Andersson, Lars (1727-) Ansedel Ansedel
Andersson, Petter (1789-1791) Ansedel Ansedel
Andersson, Sven () Ansedel
Andreasdotter, Annika (1800-1800) Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Annika (1803-1887) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Ella (1797-) Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Johanna (1794-) Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Lotta (1815-) Ansedel Ansedel
Andreasdotter, Stina (1821-) Ansedel Ansedel
Andreasson, Erik (1821-1821) Ansedel Ansedel
Andreasson, Erik (1825-1887) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Andreasson, Johannes (1801-1801) Ansedel Ansedel
Arvidsdotter, Anna (1728-) Ansedel Ansedel
Arvidsdotter, Gunilla (1710-) Ansedel Ansedel
Arvidsdotter, Gunilla (1718-) Ansedel Ansedel
Arvidsdotter, Ingeborg (1722-1788) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Arvidsdotter, Ingegerd (1708-) Ansedel Ansedel
Arvidsson, Erik (1704-1708) Ansedel Ansedel
Arvidsson, Erik (1714-1769) Ansedel Ansedel
Bengtsdotter, Anna () Ansedel Ansedel
Bengtsson, Bengt () Ansedel
Bengtsson, Per (1743-1811) Ansedel Ansedel
Börjesson, Erik () Ansedel
Carlsdotter, Anna (1787-1862) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Carlsdotter, Edla (1756-1833) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Christiansdotter, Anna Christina (1865-1952) Ansedel Ansedel
Christiansson, August (1868-1868) Ansedel Ansedel
Christiansson, August (1869-1947) Ansedel Ansedel
Christiansson, Christian (1832-1917) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Christiansson, Johan Peter (1871-) Ansedel Ansedel
Eriksdotter, Anna (1850-1853) Ansedel Ansedel
Eriksdotter, Anna Christina (1863-) Ansedel Ansedel
Eriksdotter, Anna Johanna (1854-1855) Ansedel Ansedel
Eriksdotter, Emma (1872-1948) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Eriksdotter, Emma Josefina (1868-1869) Ansedel Ansedel
Eriksdotter, Hanna () Ansedel Ansedel Ansedel
Eriksdotter, Kerstin (1685-1734) Ansedel Ansedel Ansedel
Eriksson, August (1852-1853) Ansedel Ansedel
Eriksson, Elias (1858-1864) Ansedel Ansedel
Eriksson, Johannes (1860-) Ansedel Ansedel
Eriksson, Lars August (1856-) Ansedel Ansedel
Eriksson, Lars Elias (1866-1867) Ansedel Ansedel
Gadd, Magnus (1707-1799) Ansedel Ansedel
Gullberg, Karl (1748-1814) Ansedel Ansedel Ansedel
Hansson, Ifvar () Ansedel Ansedel Ansedel
Ivarsson Språng, Johannes (1790-1866) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Jacobsdotter, Edela (1816-1817) Ansedel Ansedel
Jacobsdotter, Johanna (1811-1889) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Jacobsson, Andreas (1831-1831) Ansedel Ansedel
Jacobsson, Andreas (1832-) Ansedel Ansedel
Jacobsson, Carl (1813-) Ansedel Ansedel
Jacobsson, dödfödd (1832-1832) Ansedel Ansedel
Jacobsson, Erik (1823-) Ansedel Ansedel
Jacobsson, Johannes (1809-1810) Ansedel Ansedel
Jacobsson, Johannes (1817-1889) Ansedel Ansedel
Jacobsson, Magnus (1826-1913) Ansedel Ansedel
Jacobsson, Måns (1829-1829) Ansedel Ansedel
Jacobsson, Petter (1820-1860) Ansedel Ansedel
Jillhag, Britta Gunvor Irene (1928-) Ansedel
Johansdotter, Anna Britta (1844-) Ansedel Ansedel
Johansdotter, Anna Christina (1841-) Ansedel Ansedel
Johansdotter, Catarina (1819-) Ansedel Ansedel
Johansdotter, Christina (1815-) Ansedel Ansedel
Johansdotter, Helena (1813-) Ansedel Ansedel
Johansdotter, Nilla (1822-) Ansedel Ansedel
Johansdotter, Petronella (1825-1911) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Johansdotter, Sara Maria (1833-1880) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Johansson, Anders Johan (1837-) Ansedel Ansedel
Johansson, Bent Carl (1831-) Ansedel Ansedel
Johansson, Efraim (1835-) Ansedel Ansedel
Johansson, Erland (1828-) Ansedel Ansedel
Johansson, Isac (1818-) Ansedel Ansedel
Johansson, Ivar (1817-) Ansedel Ansedel
Johansson, Peter (1820-1825) Ansedel Ansedel
Johansson, Samuel (1829-) Ansedel Ansedel
Jonasdotter, Britta Stina (1781-) Ansedel Ansedel
Karlsdotter, Edla (1790-1849) Ansedel Ansedel
Karlsdotter, Kjerstin (1793-) Ansedel Ansedel
Karlsson, Erik (1777-1852) Ansedel Ansedel
Karlsson, Kajsa Mary Ann-Gret (1930-) Ansedel
Karlsson, Karl Hjalmar (1894-1974) Ansedel
Karlsson, Kurt Enar (1923-1985) Ansedel
Karlsson, Lars (1776-) Ansedel Ansedel
Karlsson, Leif Bruno Valter (1934-1993) Ansedel
Karlsson, Nils (1782-) Ansedel Ansedel
Larsdotter, Carin () Ansedel Ansedel
Larsdotter, Catarina (1760-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Larsdotter, Johanna (1765-) Ansedel Ansedel
Larsson, Anders (1762-) Ansedel Ansedel
Larsson, Andreas (1779-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Larsson, Arvid (1676-1756) Ansedel Ansedel
Larsson, Pehr (1756-1835) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Magnusdotter, Ingeborg (1750-1751) Ansedel Ansedel
Magnusdotter, Ingeborg (1756-1759) Ansedel Ansedel
Magnusdotter, Kristina (1747-1816) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Magnusson, Lars (1767-) Ansedel Ansedel

- M N - Ö

Framställd av DISGEN version 8.1b 2006-09-15